Vad är en Ba Gua?

När vi arbetar för att skapa god Feng Shui är det viktigt med riktning och intentioner. Var är du idag? och vart vill du? är frågorna vi ställer. För att kunna svara på dessa frågor och navigera utgår vi från en Ba Gua.

En Ba Gua är en slags karta som vi använder inom Feng Shui. Ba Guan består av nio olika områden som representerar nio olika livsaspekter. Dessa livsaspekter är:

1. Livsväg och karriär

2. Kärlek och relationer

3. Familj och hälsa

4. Rikedom och välstånd

5. Frid och balans

6. Stöd i livet/hjälpsamma vänner

7. Kreativitet och barn

8. Kunskap och självkännedom

9. Framgång

Genom att lägga en Ba Gua på din planlösning eller trädgård kan du se var dessa livsområden finns i ditt hem. Varje område kan sedan stärkas genom att balansera inredningen och arbeta extra mycket med elementen som hör till det utvalda området. Vill du till exempel träffa en partner så arbetar du i kärlek och relationsområdet med färg, form och symboler som hör ihop med kärlek. Vill du byta karriär arbetar du på motsvarande vis i livsväg och karriärsområdet.

Det finns två olika sorters Ba Gua – en som kallas Tredörrars Ba Gua där man utgår från ytterdörren och en som kallas KompassBa Gua där man utgår från de olika vädersträcken.

När jag arbetar utgår jag oftast från KompassBa Guan.

IMG_20180526_221006_176

Det är otroligt intressant att se hur hemmets stökiga delar ofta hänger ihop med livsaspekter som krisar. På samma sätt finns det oftast ett härligt flöde i hemmet när det ligger i ett område av Ba Guan som fungerar bra.

Är du nyfiken och vill ha hjälp att lägga en egen Ba Gua över ditt hem eller trädgård? Boka en Feng Shuikonsultation med mig så kan vi göra en analys av ditt hem och arbeta för att stärka de områden du vill ska fungera bättre i ditt hem och liv.

2 Comments

Leave a Reply