2. Inled en ny relation

För att bli mer intuitiv behöver du se på dig själv med nya ögon. Du kan se på det som att du inleder en ny relation. När du träffar en ny människa som du vill lära känna behöver du ha ett öppet sinne, du behöver ställa frågor och du behöver lyssna till svaren. Precis på samma sätt är det när du ska lära känna dig själv. Om du i dagsläget har svårt att höra din inre röst beror det på att du ignorerat den tidigare. Kanske har du tystat den, gått emot den, tagit andras råd framför dina egna. Om du skulle bete dig på samma sätt med en annan människa skulle hen troligtvis inte vilja umgås med dig.

En vanlig fälla kan vara att du redan tror att du känner dig själv. ”Vad pratar hon om? Jag känner mig själv rätt bra. Jag heter Sofia, tycker om att baka, jobbar som förskolelärare, umgås gärna med mina vänner när jag är ledig, har en liten hund som jag älskar att busa med.” Om du har den här känslan om dig själv att du redan vet allting, eller mycket, om dig själv. Då kommer det vara svårt att komma vidare. Eftersom du har svårt att höra din intuition är det en indikation på att du inte känner dig själv så bra som du tror.

Därför behöver du nu ta ett beslut. Fråga dig själv: ”Vill jag lära känna mig själv?” ”Vill jag kunna höra och urskilja min egen inre röst?” ”Vill jag kunna lita på min magkänsla?” Om du svarar ”ja” på någon av dessa frågor har du tagit första steget. Grattis! Du är redan på gång! Nu ska vi se till att du blir din egen bästa vän. Att du slutar gå emot dig själv och i stället börjar lyssna och bejaka vad ditt inre säger dig.