6. Sätt gränser

En av anledningarna till att du har svårt att höra din egen inre röst kan vara att du blivit beroende av vad andra tycker och känner. Det finns mängder av ”proffstyckare” ute i världen. Ofta kan du hitta dem i din egen närhet. Alla har vi någon vän eller familjemedlem som gärna delar med sig av sina åsikter om ditt liv. Här behöver du sätta upp en hälsosam gräns mot dessa människor. Första steget är att sluta söka efter svar och bekräftelse utifrån som jag beskrev i punkt 5. Nästa steg är att mer aktivt markera när någon kommer med förslag och råd som du inte bett om. Om du har en förälder till exempel som försöker påverka dig att välja en viss utbildning eller arbete kan du till exempel säga: ”Jag hör att du gärna vill komma med råd angående min livsväg. Jag håller på att lära mig lyssna till min egen inre röst. Därför skulle jag uppskatta om du kunde vänta med dina råd tills jag kommer och ber om dem.” Det här kanske låter hårt om du inte är van att sätta gränser. Men alla behöver vi gränser och anledningen till att du har svårt att höra din inre röst kan vara att andra människor gjort det till en vana att överskrida din personliga svär utan att ens vara medvetna om det.

Det här steget handlar om att bli medveten om vilka människor som gärna kommer med råd och att bli uppmärksam på när det sker. Det viktigaste är att du blir medveten om när andra människor försöker styra dig i en viss riktning. Du behöver också bli medveten om att när andra människor kommer med sina råd så beror de på att de inte tror att du är kapabel att fatta dina egna beslut. De utgår från sin livserfarenhet och tror att vad de kommit fram till är det bästa för alla. Men sanningen är att alla inte lever deras liv. Alla kanske inte vill leva deras liv. Du kanske längtar att leva ditt eget liv och vill göra dina egna erfarenheter i form av misstag och framgång. Tänk på att du ska leva med dig själv i många år framöver. Varje dag, varje sekund är du med dig själv. Att bygga upp en hälsosam relation till dig själv med tydliga gränser mot andra är något av det bästa du kan göra för dig själv.