7. Ta ansvar för dina känslor och ge ansvar åt andras känslor

Ett viktigt steg i att hitta sin inre röst är att ta ansvar för sina känslor. Du behöver bli mer uppmärksam på vad du känner i vardagen. Ofta är vi programmerade att stänga av ”negativa” känslor och bara uppleva de positiva. Men eftersom din inre röst kommunicerar med alla dina känslor behöver du låta även de negativa känslorna att komma upp. När du tillåter dig själv att känna alla typer av känslor kommer du bli mer hel som människa. Ofta är vi rädda för att känna någonting som gör oss ledsna, arga eller rädda. Vi inordnar livet efter att slippa dessa känslor. Men samtidigt som vi gör det går vi också miste om andra positiva känslor. Om vi baserar våra livsval på att inte känna rädsla stänger vi samtidigt av möjligheten till att känna full glädje och frihet. Om vi aldrig vill känna sorg eller ilska kommer vi aldrig att kunna känna kärlek fullt ut.

Genom att våga känna oss ledsna, arga och rädda fullt ut kan vi förlösa dessa känslor. De sitter ofta väldigt djupt inom oss och håller oss i ett hårt grepp. Men när vi börjar känna och erfara dem så blir de inte lika farliga, greppet börjar lossna. I stället för att basera våra livsval på vad vi inte vill känna kan vi börja basera våra livsval efter vad vi egentligen längtar efter. (En viktig parentes i sammanhanget är att du aldrig behöver rikta din ilska mot en annan människa. Jag uppmuntrar alla att känna sina känslor men det betyder inte att vi ska rikta dem. Att rikta ilska och andra negativa känslor mot andra människor kommer att skada dem. Om du däremot tar fullt ansvar och känner dem i din ensamhet då kan du förlösa dem på ett kärleksfullt sätt.)

När du börjar ta ansvar för dina känslor och tillåta alla typer av känslor att finnas inom dig – då börjar livet förändras. Du börjar också ge ansvar åt andra människor. Om någon som brukar ge dig råd för att de ”bryr sig om dig” är det egentligen en omskrivning för att de är oroliga och inte vill känna sin oro. De vill i stället att du ska inrätta ditt liv så att de slipper känna oro. Till dessa människor kan du då säga ”jag hör att du är orolig för att det inte ska gå bra i mitt liv om jag inte följer dina råd. Jag litar på min inre röst och var den för mig. Jag känner mina känslor och tillåter mig själv att vara både glad och ledsen. Jag föreslår att du möter din egen oro. När du har känt den fullt ut kommer du att förlösa den och du kommer kunna känna mindre stress och mer glädje i ditt liv.”