5. Släpp taget om dina känslor

Vi har hittills varit inne på hur du på olika vis kan arbeta med dina känslor för att förstå dig själv bättre. För att få en överblick på vad som finns inom dig kan vi göra ett schema över olika typer av känslor och i vilken ordning de olika lagren ligger inom dig:

 

Fasad – Den du tror att du är och den du visar upp för världen så att de ska tro att det här är du.

Beroenden – Allting du använder för att slippa känna de undre lagren av känslor. Beroenden är de snabba fixen som får dig att känna dig väl till mods även när du innerst inne inte mår så bra. När du behåller dina beroenden kan du aldrig bli lycklig fullt ut eftersom du samtidigt håller fast vid:

Ilska, sorg, rädsla, irritation, ångest, panik – olika känslor som finns under dina olika beroenden. Dessa känslor använder du för att slippa känna sorgen som finns i nästa lager:

Sorg – sorg som finns i din själ på grund av något som hänt dig eller något som du gjort själv som varit kärlekslöst. För att komma vidare behöver du sörja det som varit och det som håller dig ifrån din kärnkänsla.

Kärnkänsla – Ett sår i din själ som är ursprunget till alla de känslor och beteenden som finns ovanför. När du arbetat dig ner hit och förlöst den ursprungliga känslan som är något från din barndom, då kommer du fram till:

Ditt riktiga jag, din själ