De 9 livsaspekterna

Det går att påverka ditt liv genom att påverka ditt hem. Det här är en av grundpelarna inom Feng Shui. När du vill arbeta aktivt med ditt hem för att uppnå önskade resultat i ditt liv behöver du lägga en Ba Gua. Ba Guan består av 9 olika delar som symboliserar olika områden i ditt liv. För att få bäst resultat bör du välja 2-3 områden att arbeta med åt gången. Att ha alla områden aktiva och igång kan kännas övermäktigt så välj ut ett par av de som känns mest angelägna just nu och byt sedan till ett par andra efter en tid.

Här kan du läsa om vart och ett av dessa områden och om vad som stärker området i hemmet.

Framgång

1. Livsväg och karriär – Norr

Det här området handlar om din livsväg i de stora frågorna. Hur vill jag leva mitt liv? Vad ger mening åt mitt liv? Vad vill jag bidra med i världen? Genom att arbeta med dessa frågor kan du forma din livsväg medvetet. När du gör det ökar du chanserna för att uppnå dina livsmål och leva det liv du eftersträvar. Vill du byta riktning i livet eller få ett bättre flöde? Då ska du lägga energi på det här området.

Området handlar också om din karriär. Vill du utvecklas i din yrkesroll eller byta bana? Du stärker området med vattenelement och genom föremål som du förknippar med det du vill uppnå.

2. Kärlek och relationer – Sydväst

Kärlek till en partner och kärlek till dina medmänniskor i stort handlar Ba Guans andra område om. Vill du fördjupa din parrelation eller träffa en ny kärlek? Då ska du fokusera här. Vill du få bättre relation med kollegorna, grannarna eller vännerna? Relationerna kommer bli bättre när du stärker området genom att tillsätta mer jordelement och stärkande symboler.

3. Familj och hälsa – Öster

Goda familjerelationer och ett hälsosamt liv kan du arbeta med i det här området. Det stärks med träelement och symboler som du förknippar med familj och hälsa. Vill du ha bättre sammanhållning i familjen? Då kan du sätta upp ett familjefoto. Vill du öka din hälsa genom att äta hälsosam mat? Då kan du ställa fram ett par kokböcker i området.

4. Rikedom och välstånd – Sydost

Rikedom och välstånd handlar om vilket flöde du har på pengar och materiella tillgångar i livet. Men observera att det även handlar om det inre livet så som ett rikt andligt liv, ett liv rikt på glädje, god mat, resor, hembakat bröd, egenodlade tomater… Ja, allt som du förknippar med rikedom i ditt liv.

Området stärks av träelement och saker du förknippar med rikedom och välstånd. Flödande vatten kan också vara bra här då det är en symbol för rikedom samtidigt som det ger bra näring till träelementet.

5. Frid och balans – Mitten av hemmet

I Ba Guans mitt finns det viktiga området frid och balans. Det påverkar resten av hela livet och hemmet. Det finns i mitten av ditt hem och ska vara relativt fritt för att kunna pumpa ut energi till de andra områdena. Alla människor och alla hem behöver både aktiva och lugna perioder för att må som bäst. Har du för mycket att göra och känner dig stressad? eller har du svårt att komma till skott och känner dig seg? Då är det här du ska arbeta. Området kan också hjälpa dig att bli mer centrerad samt få bättre kontakt med dig själv.

Området stärks av jordelement och saker du förknippar med frid och balans. Om du har en andlig sida kan du gärna hänga en symbol för den här. Du kan med fördel ha ett “altare” med levande ljus och personliga symboler.

6. Hjälpsamma vänner och stöd i livet – Nordväst

Vill du ha mer stöd i livet? Söker du efter en mentor? Längtar du efter kontakt med Gud och den andliga världen? Vill du ut och resa? Då ska du titta hur det ser ut i detta område. Du stärker denna livsaspekt genom att ha extra mycket av metallelementet, symboler för vänner och stöd i livet, bilder på resmål. Även här kan du med fördel ha ett litet altare med symboler som änglar eller liknande.

7. Kreativitet och barn – Väster

Här är området för dig som är eller vill bli mer kreativ, hitta kreativa lösningar på problem eller börja skapa. Du som har eller längtar efter barn kan stärka barnens plats i ditt liv genom att arbeta här. Här är också området för dig som vill få bättre kontakt med ditt inre barn.

Området stärks av metallelement, bilder på barn, abstrakt konst, leksaker, teckningar, personliga symboler.

8. Kunskap och självkännedom – Nordost 

Vill du lära dig något nytt? Börja studera? Utvecklas på ett personligt eller andligt plan? Då kan du förstärka Ba Guans åttonde område. När du gör det kommer du även få mer stabilitet i livet. Jordelementet stärker det här området liksom böcker eller annat som du förknippar med kunskap som du vill inhämta, sköna läsfåtöljer eller yogamattan.

9. Framgång – Söder 

Framgång handlar om allt du vill lyckas med i livet. Vill du förbättra din karriär så kan du prägla området med symboler för din karriär. Vill du i stället lyckas bättre i köket? Sätt upp en bild från en lyckad middag? Vill du nå framgång i livet som helhet kan du sätta upp en bild som symboliserar din livsväg. Andra saker som stärker området är diplom och utmärkelser, bilder och foton på människor du beundrar samt affirmationer och personliga symboler. Området stärks av eldelementet.