Varför ska man lägga en Ba Gua?

Vi lägger en Ba Gua för att kunna påverka vårt liv samtidigt som vi får en balanserad och harmonisk inredning. Här är en enkel Ba Gua som visar var i hemmet de olika livsområdena finns. De olika färgerna representerar elementen som stärker området. Rikedom och välstånd är till exempel grönt, det betyder att träelementet stärker det området. Framgång är rött, det betyder att eldelementet stärker området och så vidare. Vill du veta mer om de olika elementen kan du läsa om dem här.

Framgång

När du lägger en Ba Gua behöver du använda din planritning över hemmet och ta ut kompassriktningen på ritningen. Utifrån din ritning kan du dela in hemmet i 9 olika sektorer som representerar de olika livsaspekterna. I mitten av hemmet finns Tai Chi – Frid och balans. Runt mitten finns de åtta övriga livsaspekterna som representerar varsitt väderstreck.

Nu när du vet var de olika livsaspekterna finns i ditt hem är det bara att börja arbeta. Välj ut ett par, tre livsaspekter som känns mest relevanta för dig och titta på hur dessa ser ut i ditt hem. Är det områden som är välbalanserade och harmoniska eller är det områden som ofta blir röriga? För att skapa ett bättre flöde i varje område och i livet kan du:

  1. Rensa området på saker som inte gör dig glad.
  2. Sätt upp och ställ dit saker som ger positiv energi och som du förknippar med livsaspekten i området.
  3. Stärk området genom att ha lite extra av det element som stärker området.
  4. Se till att alla element är representerade i området – då kommer inredningen kännas balanserad. Här kan du läsa mer om hur du stärker respektive Ba Guaområde.
  5. Vänta och se med förundran vad som händer. Var lyhörd så att du kan märka förändringar i de livsaspekter du arbetar med.

Vill du ha hjälp att lägga en Ba Gua och få förslag på hur du kan inreda ditt hem på bästa sätt. Kontakta mig på: hej@isabellsvan.com