Feng Shui för företag och arbetsplatser

Feng Shui går att applicera på alla typer av företag och arbetsplatser. Exempel på rum och företag där du kan använda Feng Shui: Butik, café, ateljé, kontor, fabrik, verkstad, behandlingsrum, väntrum, andliga rum, undervisningsmiljöer… Det går till och med att använda principerna för Feng Shui på ett skrivbord om det är den yta du har att förfoga över.

Feng Shui för företagare och chefer

Är du egen företagare eller chef och vill arbeta i en miljö som stärker dig och dina visioner? Som får dina anställda och kunder att trivas och må bra? Då är Feng Shui något för dig.

När du bokar en konsultation med mig får du hjälp att se din lokal med nya ögon. Jag tittar på hur färg, form, möblering och symboler samspelar och hur du kan använda din yttre miljö för att stärka det du vill uppnå i företaget. Jag tittar också på om miljön är balanserad och vad du kan göra för att skapa rum som är ändamålsenliga, där människor mår bra. Vi tittar också gemensamt på dessa nio punkter där dina mål står i fokus och där jag ger förslag på hur du kan stärka respektive område i företaget:

1. Visioner
2. Relationer
3. Hälsa/tillväxt
4. Ekonomi/välstånd
5. Balans
6. Mentorer/kontakter
7. Kreativitet/projekt
8. Kompetensutveckling
9. Framgång/image

rawpixel-558596-unsplash

Feng Shui för anställda

Feng Shui för anställda har många positiva effekter.

– Mindre stress.
– Ökat självförtroende.
– Större tillfredsställelse med arbetet.
– Ökad kreativitet.
– Bättre samarbete.
– Färre spänningar och konflikter.
– Bättre hälsa.

rawpixel-652547-unsplash

Så här går processen till: 

När du bokar Feng Shui för företag påbörjar du en process i tre delar.

  • Inledande samtal om vad du behöver hjälp med i ditt företag. Vilka delar av företaget du vill stärka och hur du känner inför företagets lokaler. (ca 45 min)
  • Konsultation online eller på plats. (från 3 h beroende på storleken på företaget)
  • Uppföljande samtal där du har möjlighet att ställa följdfrågor och gå igenom förändringarna du gjort och vilka effekter det haft på företaget. (ca 30 min)