Space Clearing

Har du någon gång kommit in i ett hus eller ett rum och känt att något inte riktigt stämmer? Det kan kännas olustigt, deppigt, tungt eller på något annat sätt som inte motsvarar känslan du själv har (eller vill ha). Då kan det bero på att känsloavtryck har satt sig i väggarna. Väggarna i ett hus drar till sig all energi som finns runt omkring det. Om människor som bott i ett hus har bråkat mycket, varit deprimerade eller mått dåligt på något annat sätt kommer dessa känslor att leva kvar i huset.

Genom att göra en space clearing kan vi få loss den negativa energin som fastnat i väggarna. Det är en som en storstädning där vi tar bort all gammal energi som inte gagnar de boende. När utrensningen är klar sätter vi nya intentioner för rummet och hemmet som stämmer överens med vad ni som bor i hemmet vill med ert liv och ert hem.

Den här metoden är mycket kraftfull och ni kommer märka skillnad direkt. Hemmet kommer få en mycket mer positiv känsla och vara mer i samklang med er som bor där nu.

En space clearing tar mellan 1-2 h beroende på hur stort hemmet är.