Samtal

”How does one become a butterfly?” she asked.
”You must want to fly so much that you are willing to give up being a caterpillar.” – Trina Paulus

För att komma vidare i livet och leva livet fullt ut kan du behöva släppa på det som håller dig tillbaka. Det är därför jag tycker så mycket om citatet från Trina Paulus. Det visar att för att kunna utvecklas till de vackra varelser vi är och har potential att bli behöver vi gå igenom en process. Larven behöver ligga i sin puppa för att sedan bryta sig loss och upptäcka de nya fantastiska vingarna som växt ut under den mörka tiden inne i puppan.

För dig som vill arbeta djupare med din personliga och andliga utveckling erbjuder jag vägledande samtal. Jag lyssnar aktivt samtidigt som jag får till mig budskap genom min intuition. När vi pratar är det viktigt för mig att samtalet känns sant och äkta. Det här är det som kommer hjälpa dig att själv se ditt liv med nya ögon och vilket steg du behöver ta för att komma framåt. Jag har tidigare arbetat som präst och är van att möta alla sorters människor i alla livsskeden.

Jag hjälper dig som:

  • Behöver klarhet i en valsituation i livet.
  • Känner att du sitter fast och vill se vad nästa steg framåt kan vara.
  • Vill ha hjälp att upptäcka dina drömmar och livsmål.
  • Vill förstå varför samma livssituation återupprepar sig och hur du kan bryta negativa mönster.
  • Vill öka kontakten med din andliga sida genom att öppna för en relation med Gud och din andliga vägledare.
  • Längtar efter att följa din själ och behöver hjälp att se hur du kan göra det i vardagen.

Skriv till mig och boka en tid om du tror att jag kan vara rätt samtalspartner för dig. Jag ser fram emot att höra från dig!

De vackraste människorna vi känt är de som upplevt nederlag, upplevt lidande, upplevt kamp, upplevt förlust, och som har funnit vägen ut ur djupen. – Elisabeth Kubler Ross